#kent

Arama sonuçlarını göster: projects

64 Sonuçlar bulundu

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması

Deniz’in Mavisi – Bahar’ın Yeşili: Bir 19 Mayıs Söylemi Yarışmanın konusu gereği, projenin temel hedefi kıyının sağlıklılaştırılmasını önermek,  doğayla birlikte tasarım yapmak, doğu-batı aksında yaya sürekliliğini sağlamak ve şehir merkezi ve deniz kenarını
Daha fazla

Uluslararası Bandırma Tasarım Parkı Yarışması

  Bandırma’da Yeni Zaman ve Mekan: Kent Parkı ve Tasarım Enstitüsü Proje mevcut doğal ve kentsel bağlamın ve mimari mirasın sürdürülmesi ve yeni önerinin Bandırma kent kültürüyle birleştirilmesi fikrine dayanmaktadır. İki denizin, Ege ve Marmara, kavramsal ve işlevsel
Daha fazla

Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Yarışması

 Adana – Seyhan’da Bir Kentsel Yüzleşme: Sucuzade Meydanı Proje alanı ve yakın çevresi çok kültürlü kentsel dokunun, gündelik kent yaşamının ve mekânsal tipolojilerin sentezi olarak tariflenebilir. Arazi, Tepebağ tarihi yerleşimini de içermekte ancak bugün birçöküntü
Daha fazla

Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması

Kurbağalıdere – Kuşdili – Kadıköy Ekolojik Yenileme Bu proje, İstanbul’un Kadıköy’üne nefes aldırmak, günü kurtarmak değil geleceği kurgulamak, şehrin doğayla bütünleşebileceğini göstermek üzerine bir söylem geliştirmektedir. Önerinin en önemli vurgusu havza
Daha fazla

Çanakkale Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Çanakkale Yeni Kent Meydanı: Ortak Bellek ve Kentsel Ekoloji Çanakkale kentini benzerlerinden ayıran en önemli özellik dünya tarihinin en dramatik ve en anlamlı sayfalarından birisini oluşturan “Çanakkale Savaşları”nın tanıklığıdır. Çanakkale kenti Gelibolu Tarihi Milli
Daha fazla

Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Bursa Tarihi Osmanlı Dokusunda Tasarım: Orhangazi Meydanı ve Çevresi Bursa kenti tarih boyunca görkemli zamanlar yaşamış, Osmanlı’nın en önemli kentlerinden birisi olmuş, aynı zamanda çeşitli felaketlere de sahne olmuştur. Ancak her seferinde küllerinden yeniden doğmayı
Daha fazla

Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Davetli Proje Yarışması

Nev-i Derya: Bir Ankara Bulvarı ve Yeşil Köprü   Nev-i Derya projesi, Ankara’nın yeni kentsel gelişim koridoru olarak tanımlanan batı ekseninin kuzey-güney yönünde, Anadolu Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Gerek ölçeği gerek temasıyla bölgenin kentsel altyapı kalitesini
Daha fazla

İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması

İzmit’e Ekolojik Kordon İzmit 1950'li yıllardan başlayarak hızlı bir sanayileşme hareketinin içinde kendisini bulmuş, plansız ve kimliksiz kentleşme sürecinin izlerini taşıyan bir kent. Projede kent için kıyı düzenlemesinden çok İzmit’in yaşanabilir ve sürdürülebilir
Daha fazla

Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Bursa Kızyakup Şehir Parkı Bursa’nın modernleşme konusundaki öncü tavrı zaman içinde çevresindeki yerleşim birimlerini de etkisi altına almıştır. Bütün planlarda organik kent dokusuna yerleştirilen ızgara planlı göçmen mahalleleri göze çarpmaktadır. Erken Cumhuriyet
Daha fazla