Tanım
Adana parkı – Seyhan Nehri yeniden…                                               
 
Proje alanının yakın geçmişine bakıldığında geometrik kent dokusu ve bu dokuda yer alan biçimsel portakal bahçeleri dikkat çekmektedir. Geçmişle gelecek arasında sürekliliğin kurulmasında bu iki olgu tasarımımızın temel yaklaşımlarından birini oluşturmuştur. Diğer tasarım yönlendiricisi ise akış, hareket, bir yerden diğerine gitme eylemidir. Bu kavramlar temel alınarak, diğer kentlerde olduğu gibi Adana’nın karmaşık kentsel yapısına mekânsal bir altlık önerilmeye çalışılmıştır. Doğaldır ki sosyal, ekonomik, kültürel, vb. diğer ilişkiler de göz önünde tutulmuştur.
 
Önerilen meydan parkın ana giriş kapısını ve ana yaya akslarının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Kuzeye uzanan etkinlik aksı parkın dinamosudur. Doğuya yönlenen promenat ise geniş bir yaya köprüsüyle iki yakayı bağlamaktadır. Mimar Sinan Kültür Merkezi genç kullanıcıları hedefleyen, sembolik olarak alışılmışa karşı çıkan, parçalayan bir mimariye sahiptir. Meydanın diğer bir odağı da mimarisinde gösterişten uzak önerilen cami yapısıdır. Seyhan nehri boyunca uzanan hafif raylı sistem Adana için önerilen en önemli rekreasyon aksını rahat erişilebilir kılmaktadır.
                                                                                                                  
Projenin ilk aşaması, bölgede yaşayan hak sahiplerinin etkin olarak katıldığı bir dönüşüm modelinin yerleştirilmesidir. Önerilen turizm amaçlı konaklama üniteleri, sanat atölyeleri, sergi salonları ve yeni ticari doku, projeden doğrudan etkilenecek halkın projeye ortak edilmesiyle, kısa zamanda ve sorunsuz olarak hayata geçirilebilecektir. Seyhan nehrinin doğusunda yer alan niteliksiz konut alanlarının hızlı bir dönüşüm sürecine gireceği öngörüldüğünden yeni bir kentsel kalıp ve konut blokları tasarlanmıştır. Burada önemli olan kentsel planlamanın uygulamanın önünde yer alması, onu yönlendirmesidir.
Projeler
Detaylar
  • KurumAdana Büyükşehir Belediyesi
  • KonumAdana, Türkiye
  • Yıl2008
  • Alan20.000 m²
  • Ödül5. Mansiyon
Sosyal medya