Tanım
Nev-i Derya: Bir Ankara Bulvarı ve Yeşil Köprü
 
Nev-i Derya projesi, Ankara’nın yeni kentsel gelişim koridoru olarak tanımlanan batı ekseninin kuzey-güney yönünde, Anadolu Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Gerek ölçeği gerek temasıyla bölgenin kentsel altyapı kalitesini arttırmakta öncü rol üstlenecek olan proje, Ankara’nın siluetine ve şehir yaşamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Karma kullanımlı projede birbirinden kopuk iki yapı adası birleştirilmiş, tasarımda süreklilik aranarak “yeşil köprü” ile fiziksel olarak iki yaka birbirine bağlanmıştır. Yeşil köprü alışılagelmiş yaya köprülerinden farklı olarak yaşayan bir dinlence mekanı olarak tasarlanmıştır.

Ofis bloğunun da içinde bulunduğu ticaret kompleksi ve bu kompleksle bütünleşmiş iki adet konut bloğu batı cephesiyle bulvara servis verirken, doğu cephesi ile kenarında yer alan rıhtım ve “biyo-havuz” ile birleşmekte ve konut alanının önünde etkili bir fon oluşturmaktadır. Ticaret yapısı bulvar boyunca devam etmekle birlikte üç bölgede açıklıklar bırakılarak arka fondaki peyzajla görsel bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Suya bakan cephede diğer adada olduğu gibi kafe ve restoranlara yer verilmiştir.
Projeler
Detaylar
  • KurumYDA Grup
  • KonumAnkara, Türkiye
  • Yıl2011
  • Ödül2. Ödül
Sosyal medya