Tanım
 

Bandırma’da Yeni Zaman ve Mekan: Kent Parkı ve Tasarım Enstitüsü

Proje mevcut doğal ve kentsel bağlamın ve mimari mirasın sürdürülmesi ve yeni önerinin Bandırma kent kültürüyle birleştirilmesi fikrine dayanmaktadır. İki denizin, Ege ve Marmara, kavramsal ve işlevsel olarak en dinamik kavşağında yer alan Bandırma, Türkiye’nin en önemli kültürel, endüstriyel ve turistik ilçelerinden biridir. Yeni park önerisi bir tarafta yeşil ağ, toplumsal hayat, eğitim, teknoloji ve dinlence gibi ilçenin en belirgin kamusal niteliklerini temsil etmekte, diğer yanda da dört ve beş yıldızlı ama kendine yeten, çevreci, kentsel oteller ve yeni ticari modelleri sunmaktadır.

Mevcut doğal ve kültürel varlıkların değerinin bilinmesi ve sürdürülmesi, proje bağlamındaki niteliklerin, örneğin göçmen kuşların sulukları, limanlar, yoğun bitki dokusu gibi, temel amaçtır ve bu yaklaşımla bazı tasarım kavramları (hareketlilik, erişilebilirlik, esneklik, denge, çeşitlilik, giriş ve bağlantılar) ve kavram çiftleri (liman ve istasyon, sanat ve sanayi, tasarım ve teknoloji, kuşlar ve rüzgar) projenin ana fikrini oluşturmuştur.

Projenin ana şeması, yönlerden, kenarlardan ve arazinin eşiklerinden türetilmiştir. Tarih Rotası, Antik Kent / Arkeolojik Sit Alanından gelen Biyolojik Köprü’yle sembolize edilmekte ve güneydoğuda Eski Kapı’ya doğru tırmanmakta ve nihayet Kent Parkı’nın Ana Yolu’yla tamamlanmaktadır. Deniz Rotası, İstanbul ve Panormos’u (Yeni Liman tarafından bütünlenen eski korunmuş liman) işaret eder ve Kuzey Kapısını ya da Deniz Kapısını oluşturur. Bandırma kentini Erdek’e ve batıya bağlayan ana aks Şehir Rotası ya da 10.Rota’dır (Route 10). Parkın ana girişi, füniküler system, tren istasyonu ve yönetim birimleriyle Bandırma’yı Park’ın Aktivite Koridoruna davet eden Kent Kapı’sıdır.

Proje alanındaki doğal döngüler topografyayla tutularak farklı katmanlar yaratılmış, Balıkesir florasına has ve özgün, yerel bitkilerin kullanıldığı tematik bahçeler yaratılmış, kuş sulukları, korunan kırsal peyzaj ve sulak alanlar, göçmen kuşların güzergahlarındaki yuvalar ve mevsimsel değişiklikler dikkate alınarak park tasarımı yapılmıştır. Örneğin kuzey kenarda rüzgar perdeleri önerilmiş, kuşlara zarar vermemek ve iklim değişikliğini en aza indirmek için çok ince filmle kaplanmıştır. Tüm alanda var olan ağaç ve çalılar oldukları gibi korunmuş ve yeşil doku Bandırma’ya doğru bitki koridorları, koruluklar ve sulak alanlarla genişletilmiştir. Geri dönüşüm ve atık yönetimi de Bandırma Kent Parkı’nın üretim-tüketim zinciri için çok hayati konulardır. Özellikle yağmur suyu toplama ve yeniden-kullanım tankları, katı atık dönüşüm birimleri tasarlanmıştır.

Tasarım Pazarı Ana Yol’a paralel ve çizgisel bir biçimde yer almaktadır ve geçmişten gelen şifa geleneğini hatırlatan ve Panderma ruhunu yansıtan Beş-yıldızlı Otel, Tedavi Oteli (Remedial Otel) olarak tasarlanmıştır. Kuzey-güney yönü, Tasarım Enstitüsü, Dört-yıldızlı Otel ve Kongre Merkezi’ni içinde barındıran, mono-blok bir mimarlık önerisiyle, özellikle vurgulanmıştır.  Bu mono-blok Bandırma Kent Parkı’nın ‘Yaşayan Duvar’ıdır. Zemin kat tamamen kamusal niteliği olan Tasarım Enstitüsü’dür. Kuzeybatı yönde, müze, kafeler ve atölyelere dönüştürülen askeri kalıntıların sonunda bir Açık Hava Heykel Bahçesi yer almaktadır. Bu Açık Hava Bahçesi yıllarca, adeta bir müze gibi, farklı heykeltıraşların heykellerine ev sahipliği yapacaktır.
 
 
Projeler
Detaylar
  • KurumBalıkesir Büyükşehir Belediyesi
  • KonumBalıkesir, Türkiye
  • Yıl2017
  • Alan261.470 m²
  • Haritada göster
Sosyal medya