Tanım
Ankara Botanik Bahçesi: Bitki dünyasını anlamak …
 
Ankara kent merkezine yaklaşık 10 km. uzaklıkta yer alan Türkiye Milli Botanik Bahçesi Alanı Ankara ili Eskişehir yolu 9.km. üzerindeki Üniversiteler Mahallesi’nde yaklaşık 200 hektarlık bir alandır. İki önemli üniversite yerleşkesi alanı arasında yer alması ve diğer iki üniversitemize de komşu olması, alanın konumu açısından önemini arttırmaktadır. Kuzeyden güneye doğru 150 m ye yakın yükselti farklılığı ile hareketli bir topoğrafyaya sahiptir. Alan, farklı bakarlı yamaçları, doğal vadileri ve mevcut iki adet su yüzeyi ile farklı habitatlara sahiptir. Proje alanı yapılar-bölgeler (giriş ve ziyaretçi merkezi, toplanma alanı, tematik seralar, etkinlik odağı, çocuk oyun ve eğitim alanı, yeme-içme alanı, etkinlik çayırı, çim amfi, piknik alanı, küçük ve büyük gölet, sulak alanlar, endemik bitkiler araştırma ve geliştirme merkezi, toplu taşım durakları ve köprüler) ve bahçeler (Türkiye bölgeleri, ülkeler, mevsimler, bitki aileleri, toprak çeşitlerine göre bitkiler, arboretum, bozkır bitkileri, mevcut meyve bahçeleri, tematik bahçeler ve özel bitkiler) olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Dolaşım ağını ana aks, birinci, ikinci ve üçüncü derece yollar, bisiklet yolu, güvenlik yolu ve toplu taşım güzergâhı oluşturmaktadır.
Projeler
Detaylar
  • KurumT.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  • İŞBİRLİĞİTÜMAŞ A.Ş.
  • KonumAnkara, Türkiye
  • Yıl2014
  • Alan2.500.000 m²
  • Haritada göster
Sosyal medya