Tanım
Taşkent için bir Kentsel Peyzaj Modeli – 8. Parsel (Lot8) Kentsel Mekânı


8. Parsel Şehir Parkı, Metro İstasyonu ve Meydan projesinin genel çerçevesinin ana fikri, doğal değişkenlerle bir “kentsel vaha” yaratmaktır. Çeşitli bitkisel dokular, sulak alan, havuz ve kanal gibi su elemanları ve arazi biçimindeki düzenlemeler Şehir Parkı’nın tasarımında ilgili metaphor ve felsefi doğa-insan etkileşimi anlamlandırmalarıyla kavramsallaştırılmıştır. Proje alanının mevcut potansiyelleri, araziyi çevreleyen avlu ve çeper bloklardan oluşan konut çevresi, topografya, iklim, manzara ve görüntüler, park modelinin çevre kontrolünü sağlamak, arazi sanatı yaratmak ve kentsel dinamizm eklemek için çok önemli referanslar olmuştur.
 
Şehir Parkı ve Metro Meydanı bütün yaş ve cinsiyet grupları içindir ve ailelerin ve bireylerin kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Konut bölgesine yakın olan dış çeper, temel olarak yaşlı, yetişkin ve genç yetişkinler için, aslında herkes için, dinlence, sakin ve kaliteli zaman geçirme aktivite yerleri, küçük ölçekli meydancıklar, farklı iş kolları için mekanlar, havuz ve çevresi, planetaryum ve pastoral peyzaj alanını kapsayan kamusal bir büyük çemberdir.
 
Park ve Meydan’ın etkinlik noktaları kültürel, sportif, sanatsal, eğlence, çocuk oyunları, yeme-içme mekanları ve bitki deneyimleri olarak gruplandırılabilir. Bütün işlevler plan şeması, servisler, dolaşım ağları ve geometrik biçimlendirmeyle birbirine bağlıdır ve bütünleşik bir yapıdadır. Park çok genel anlamda dört bölgeden oluşmaktadır: pastoral peyzaj; dinlence alanları; ticari alan; ve su kütlesi. Temel bileşenler sürdürülebilirlik ve direnç, doğa ve peyzaj tasarımı, ve son olarak park, meydan ve kenttir.
Projeler
Detaylar
  • KonumTaşkent, Özbekistan
  • Yıl2018
  • Haritada göster
Sosyal medya