Tanım
İzmit’e Ekolojik Kordon

İzmit 1950'li yıllardan başlayarak hızlı bir sanayileşme hareketinin içinde kendisini bulmuş, plansız ve kimliksiz kentleşme sürecinin izlerini taşıyan bir kent. Projede kent için kıyı düzenlemesinden çok İzmit’in yaşanabilir ve sürdürülebilir kentleşmesi yolunda çözüm yolları arayan, makyajdan çok yeni kentsel yaşam kurgusunu metropoliten ölçekten bölgesel ölçeğe, daha sonra da havza planlama ölçeğine taşıyarak kentin damarlarına temiz kan pompalayan stratejik yaklaşımlar benimsenmiştir.

İzmit'in doğu koridorunda Sapanca gölünden başlayıp İzmit körfezinde son bulan havza bugün için büyük oranda tarımsal faaliyetlere (kuru ve sulu tarım) ev sahipliği yapmaktadır. Bu havza aynı zamanda en zengin biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındıran çok sayıda sulak alan ekosistemine de ev sahipliliği yapmaktadır. Ancak sürekliliği olmayan bir sulak alanin ekosistemi uzun süre var olamaz.

Yarışma alanının doğusunda D100 karayolunun güneyinde yer alan merkezi iş alanları (MİA), Kentsel Sosyal Donatı Alanları (KSD), Sanayi Bölgesi (SAN), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları (KDKÇA), Depolama Alanları (D) değiştirilmiş, bu alanlarda ekolojik restorasyon çalışmaları önerilmiştir. Bu kapsamda ekolojik tarım, biyo-dizel tarımı ve biyo-atık tarımının desteklenmesi yerinde olacaktır. Sulak alanların çevresinde üç kademeli koruma alanları oluşturulmuştur: ziyaretçilerin kullanımına kapalı sadece bilimsel araştırmalar için kullanılacak olan alan; su kuşlarının yumurtlama ve üreme zamanları dışında sınırlı sürelerde ziyaretçi kullanımına açık alanlar ve belirli kurallar çerçevesinde yıl boyu ziyaretçi kullanımına açık olacak pasif dinlenme ve kuş gözlem noktaları olan alanlar.

Kıyı boyunca Derince'den başlayıp Karamürsel'de son bulacak şekilde İzmit Körfezi'ni boydan boya kat eden yaya ağırlıklı kıyı düzenleme kararı geliştirilmiştir. Denize dik yeşil kamalar yerleşim dokularının içlerine kadar uzanacaktır. Bu alanlar ‘kentsel mıknatıslar’ olarak doğa ile kent arasında denge unsuru olarak işlevlerini sürdürecektir. Projenin yükseltilmiş ana yaya yolu olan “Ekolojik Kordon” örneklerinden farklı olarak yeşil bir köprü olarak kentin kalbine saplanmaktadır. Ana yaya promenatının sonlandığı yer İzmit’in yeni meydanıdır. Bu meydan adını antik Nikomedia'dan almaktadır. Nikomedia Kongre ve Kültür Merkezi de mimari formuyla İzmit'in simge yapısı olacaktır.

Kent merkezinde Eski Demiryolu Caddesi olarak da adlandırılan Hürriyet Caddesi yaya bulvarına dönüştürülmüştür. Yaya bulvarının içinde tramvay ve bisiklet yollarına yer verilmiştir. Tramvay hattı otogardan başlayacak ve Sekapark'ın doğusunda önerilen "Transfer Merkezi"nde son bulacaktır. Bisiklet yolu ise Derince sahilinden başlayıp Sekapark ekseninde ikiye ayrılacaktır. Birinci eksen kuzeydeki yaya bulvarına, oradan da otogara kadar devam edecektir. İkinci eksen Sekapark’tan sonra kıyı boyunca devam edecek ve sahili takip ederek Karamürsel'de son bulacaktır. Monoray İzmit Körfezi'ni boydan boya kat ederken halkın rekreasyon alanlarını daha rahat kullanmalarını sağlayacak ve çevredeki yerleşimler arasında önemli bir toplu taşım görevi de üstlenecektir.
Projeler
Detaylar
  • KurumKocaeli Büyükşehir Belediyesi
  • KonumKocaeli, Türkiye
  • Yıl2010
  • Alan1.640.000 m²
  • Ödül3. Mansiyon
  • Haritada göster
Sosyal medya