Tanım
Çanakkale Yeni Kent Meydanı: Ortak Bellek ve Kentsel Ekoloji

Çanakkale kentini benzerlerinden ayıran en önemli özellik dünya tarihinin en dramatik ve en anlamlı sayfalarından birisini oluşturan “Çanakkale Savaşları”nın tanıklığıdır. Çanakkale kenti Gelibolu Tarihi Milli Parkı ile özdeşleşmiş olmakla birlikte, coğrafi konumu ve zengin kültürel peyzajıyla da çok önemlidir. “Çanakkale’liler Çanakkale’ye aşıktır” denir ve kentlerine bağlılıklarıyla bilinirler. Çanakkale sahili (kordonu) onların buluşma, eğlenme, dinlenme, hüzünlenme, anma ve paylaşma alanıdır.

Çanakkale’nin henüz çağdaş anlamda bir kent meydanı yoktur. Saat Kulesi kentin yoğun yapılaşma baskısı arasında adeta unutulmuştur. Sahilin sürekliliği sağlanamamıştır. Olumsuzluklar dikkate alındığında kent merkezi için sadece kıyı ve Sarıçay’ın düzenlenmesinden ve kentsel gelişme stratejilerinden çok, doğadan ve ekolojik yaşamdan yana tavır takınan, kentsel yaşam standardı ve yaşanabilir kentleşme vurgusunu ortaya koyan plan, tasarım ve yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Sarıçay havzası, mevcuttaki beton kanal kesitinden doğal dere yatağına taşınacak, çevresindeki bitki varlığı, sazlık ve bataklık ekosistemiyle kentin ‘ekolojik süzgeci’ görevini üstlenecektir. Kentin doğayla birlikte var olma sürecinin tanımlanması projenin çıkış noktasını oluşturmaktadır. ‘Ekolojik döngü’ olarak da adlandırabileceğimiz bu birliktelik zincirin halkaları gibidir. Permakültür eğitimlerinin verileceği, özellikle Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan Roman nüfusunun alternatif iş olanaklarına kavuştuğu, çeperinde ekolojik pazarın yer aldığı, kent ekonomisine de katkı sağlayan önemli bir çalışma ve koruma alanı olacaktır. Ekolojik Pazar aynı zamanda kendi enerjisini kendi üreten bir sistemle tasarlanmıştır. Bu kapsamda üstünde solar sistem yerleştirilmiş bir örtü tasarımı yapılarak sadece pazarın değil aynı zamanda çevrede yer alacak tarımsal tesislerin enerji ihtiyacı da güneşten sağlanmıştır. Üniversite ile işbirliği halinde çalışması önerilen bu modelin çevredeki benzer iller için de iyi bir model oluşturacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda kent tarımı çalışmalarının öncülüğünü de bu havza üstlenecektir.

Tarım topraklarının kentin çarpık gelişmesinden zarar görmesini engellemek amacıyla tarım alanları ile mevcut kent dokusu arasına yeşil kuşak önerisi getirilmiştir. Bu kuşak aynı zamanda kentin yeni yeşil ağı olarak tüm dinlence alanlarını birbirlerine bağlamaktadır.
 
Projeler
Detaylar
  • KurumÇanakkale Belediyesi
  • KonumÇanakkale, Türkiye
  • Yıl2013
  • Alan2.265.000 m²
  • Ödül2. Ödül
  • Haritada göster
Sosyal medya